Languages


Özerk ve Çok Güzel

LISTEN

Aralarında öğretim üyelerimizden Erdağ Aksel ve Murat Germen'in ve yüksek lisans öğrencimiz Serkan Taycan'ın da bulunduğu 19 sanatçının karma sergisi "Özerk ve Çok Güzel", 8 Ocak - 1 Mart 2014 tarihleri arasında Akbank Sanat'ta ziyaretçileriyle buluşuyor. Serginin kuratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman yapıyor.

Sanatçılar: Haluk Akakçe, Erdağ Aksel, Ansen, Ramazan Bayrakoğlu, Hussein Chalayan, Ersan Deveci, Osman Dinç, Ahmet Elhan, Murat Germen, Seydi Murat Koç, Şükran Moral, Ferhat Özgür, Ardan Özmenoğlu, Seçkin Pirim, Gülay Semercioğlu, Yaşam Şaşmazer, Serkan Taycan, Nazif Topçuoğlu, Vahit Tuna

Küratör: Hasan Bülent Kahraman

Güncel sanat Türkiye’de son 20 yılda doğdu. Kurumsal yapıların olduğu kadar yapısal özelliklerin de değişmesiyle ortaya çıkan yeni sanat kendi içinde çok farklı özellikler taşıyordu. Hasan Bülent Kahraman’ın düzenlediği sergi bu farklılığı iki temel kavramla kuşatıyor: özerklik ve güzellik.

Özerklik yeni sanatın en çarpıcı niteliklerinden biri. Bunu siyasal olanla ve toplumsal olanla çok derin ve ilginç bir ilişki kurarak sağladı. Bellek, kimlik, aidiyet, mekan, beden gibi kavramların tamamı bu dönemin yapıtlarının belkemiğini oluşturdu ama bunlar aynı zamanda toplumsalla siyasalın kesiştiği bir düzlemi meydana getiriyordu.

Aynı şekilde sergi yeni sanatın bir diğer yapısal özelliği olarak güzeli saptıyor. Türkiye’deki yeni sanatın gözden en fazla kaçırılmış bu özelliği bu sergide yer alan yapıtlarda vurgulanıyor. Sergi, estetik güzelliğin, yüzey, hacim, mekan ve beden estetiğinin oluşturulmasında özgül bir ‘araç’ haline geldiğini savunuyor. Güzelin kurucu bir unsur olarak sanatçılar tarafından benimsendiğini ve bunun Türkiye’deki yeni sanatın ayırt edici ama aynı zamanda da bir politik direniş bağlamına dönüştüğünü vurguluyor.