PUBL 500 Pro-thesis Seminar
Kredisiz olarak açılan bu derste öğrenciler rapor yazma ve sunum yapma becerilerini geliştirecek, ayrıca proje hazırlama konusunda eğitileceklerdir.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -