Haberler


"Bağlanma Temelli Olumlu Ebeveynlik Müdahale Programları" Çalıştayı

LISTEN
Published on 25.07.2019 11:57

“Bağlanma Temelli Olumlu Ebeveynlik Müdahale Programları” Çalıştayı Yapıldı

Sabancı Üniversitesi tarafından desteklenen (Nebi Sümer, Başlangıç Desteği Projesi B.A.CG-19-01965) psikologlara ve sağlık çalışanlarına yönelik “Bağlanma Temelli Olumlu Ebeveynlik Müdahale Programları”çalıştayı Minerva Han’da yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu bir günlük çalıştaya katılan 90 psikolog ve psikiyatr uzmanı etkisi kanıta dayanarak gösterilmiş olan bağlanma temelli ebeveynlik destek ve müdahale programları hakkında sunumlar dinlediler. 

Cambridge ve Rotterdam Üniversitelerinin ortak öğretim üyesi ve ilgili alanın Dünya’daki önder bilim insanlarından olan Prof. Dr. Marinus van IJzendoorn “Families and Family Support: Crucial Even in a Genomic Era” başlıklı konuşması ile çocuğun gelişimde genetik ve çevre etkileşiminin rolü konusundaki en yeni bulguları sundu ve olumlu müdahalenin neden özellikle dezavantajlı ailelerde daha etkili olduğu anlattı. 

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Robbie Duschinsky ise“Attachment-Based Family Interventions” başlıklı konuşmasında bağlanma temelli dört müdahale programını ve bu programların etkinlik düzeyini özetleyerek, önerilerini sundu. 

MEF Üniversitesinden Doç. Dr. Melis Yavuz “Duyarlı Ebeveynliğin Çocuk Gelişimi için Önemi” başlıklı konuşmasında müdahale programının neden ebeveyn duyarlığına vurgu yaptığını son araştırmalar ışığında anlattı. 

Son olarak Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nebi Sümer “Türkiye’de VIPP Deneyimi: Psikologlar, Sağlık Çalışanları ve Politik Karar Alıcılar için Kültürel Doğurguları” başlıklı konuşmasında TÜBİTAK desteği ile tamamlanan “VIPP-SD” (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline) projesinin sonuçlarını özetledi. Nebi Sümer bu konuşması ile Türkiye’de başta hemşireler ve psikologlar olmak üzere sağlık çalışanları aracılığı ile yürütülmesi planlanan yeni bir bağlanma temelli müdahale programı proje önerisini tartışmaya açtı. 

Katılımcıların soru ve yorumlarıyla yoğun ilgi gösterdiği çalıştay, aynı zamanda Türkiye’de Bağlanma Kuramı alanında çalışan akademisyenlerin ve araştırmacıların da bir araya geldiği ilk geniş toplantı olma niteliğini kazandı.