Announcement Details

Öğretim Üyelerimizin Projelerine TÜBİTAK 2509 Desteği

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyeleri Nihan Alp ve Çağla Aydın’ın yürütücüsü olduğu projeler, TÜBİTAK - Fransa İkili İşbirliği Desteği kapsamında destek almaya hak kazandı.

Nihan Alp’in yürütücüsü olduğu “Görsel Beyin Tarafından Sıkıştırılan ve Maskelen Fazla Bilgilerin Sinirsel Temsili” başlıklı projede, beynin dış dünyadan aldıgı görsel bilgiyi daha verimli bir kodlama yapmak için nasıl sıkıştırarak ve bazı gereksiz bilgileri maskeleyerek kodladığının araştırılması amaçlanıyor.

Projenin önemine değinen Nihan Alp, “Beyin görsel, isitsel, dokunsal kısacası tüm duyu organlarımızla elde ettigimiz bilgileri çok hızlı bir şekilde hiç zorlanmadan inanılmaz bir yeterlilikle kodluyor. Bunu o kadar hızlı ve etkili bir şekilde yapıyor ki, çoğu zaman bu işlemlerin ne kadar komplike olabileceğini, bu süreçlerin içeriğini sorgulamıyoruz. Buradaki savımız beynin bu işlemleri yaparken "En az enerji ile en fazla bilgiyi" kodlayabilmek adına bir yöntem geliştirdiği üzerine. Bunu da bazı fazla/tekrarlanan ya da gereksiz gördügü bilgileri maskeyerek veya sıkıştırarak yapıyor olabileceği yönünde. Türkiye-Fransa işbirligi kapsamında, Lille Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Bilge Sayim ile yapacağımız projede beynin bilgileri maskeleme yöntemi kullanarak nasıl işlediği sorusuna cevap arayacağız. Proje sonuçları beynin işleyisinde maskeleme yönteminin sinirsel temsillerini anlamamızı sağlayacak önemli bir ilk adım olacak” dedi.

Çağla Aydın’ın yürütücüsü olduğu “Yalanların dilbilgisi: Tanıtsallık ve aldatma üzerine diller arası karsılastırmalı bir çalısma” başlıklı projede aldatıcı ifadelerde kullanılan dilbilgisel ipuçlarının dört ayrı dilde (Türkçe, İngilize, Japonca, Fransızca) incelenmesi ve özellikle kanıtsallığın aldatmanın tespit etmek için bilgilendirici bir değişken olup olmayacağının belirlenmesi hedefleniyor. Tübitak-Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus Programı kapsamında desteklenen projede Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Junko Kanero da araştırmacı olarak görev alıyor.

Projenin önemine değinen Çağla Aydın, “Proje ortakları, başka yerde bulması zor bir kombinasyon olan İngilizce, Fransızca, Japonca ve Türkçe dillerinde incelikli bir uzmanlığı bir araya getirmektedirler. Proje, nörolinguistik (Fransa ekibi) ve bilişsel ve gelişim psikolojisi (Türkiye ekibi) perspektiflerini bir araya getirmenin yanı sıra, bilgi ve beceri aktarımı özelliklerine de sahiptir” diye konuştu.